Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.03.2011
Дата публікації 21.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 15168"
Юридична адреса* м.Одеса, вул.Столбова,15-г, поштовий індекс- 65098
Керівник* Бойко Володимир Олексійович - Директор. Тел: 0487145247
E-mail* atp15168@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правлiння Бойко Володимир Олексiйович (паспорт: серiя КК номер 232471 виданий Суворовським РВ УМВД України в Одеськiй областi 15.03.1999) звiльнена 18.03.2011.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.12830%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 18.03.2011р.).
Посадова особа звiльнена у зв'язку зi змiнами структури управлiння товариства (замiсть колегіального виконавчого органу правлiння дiє одноосібний виконавчий орган - директор товариства).
Посадова особа Член правлiння Нiцук Андрiй Григорович (паспорт: серiя КЕ номер 925855 виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй областi 17.02.1998) звiльнена 18.03.2011.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.12730%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 18.03.2011р.)
Посадова особа звiльнена у зв'язку зi змiнами структури управлiння товариства (замiсть колегіального виконавчого органу правлiння дiє одноосібний виконавчий орган - директор товариства).
Посадова особа Член правлiння Нещерет Алевтина Сергiївна (паспорт: серiя КЕ номер 476191 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 05.12.1996) звiльнена 18.03.2011.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.12750%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 18.03.2011р.)
Посадова особа звiльнена у зв'язку зi змiнами структури управлiння товариства (замiсть колегіального виконавчого органу правлiння дiє одноосібний виконавчий орган - директор товариства).
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Єсiна Лiдiя Миколаївна (паспорт: серiя КЕ номер 147330 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 27.03.1996) звiльнена 18.03.2011.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.12600%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 18.03.2011р.).
Посадова особа звiльнена у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Посадова особа Директор Бойко Володимир Олексiйович (паспорт: серiя КК номер 232471 виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй областi 15.03.1999) призначена 18.03.2011.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.12830%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа призначена на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - голова правлiння.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 18.03.2011р.)
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Нiцук Андрiй Григорович (паспорт: серiя КЕ номер 925855 виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй областi 17.02.1998) призначена 18.03.2011.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.12730%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - член правлiння, голова ревiзiйної комiсiї.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 18.03.2011р.)
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Бойко Володимир Олексійович