Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 31.08.2017
Дата публікації 06.09.2017 12:58:25
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Автотранспорте підприємство 15168"
Юридична адреса* 65098, м. Одеса,вул. Стовпова, 15-г
Керівник* Бойко Володимир Олексійович - Директор. Тел: (048)7212711
E-mail* atp15168@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15168» (код ЄДРПОУ 03117984) у відповідності з Положенням
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р.,
повідомляє про спростування особливої інформації, а саме: «Відомості про зміну типу акціонерного товариства», що було розміщено 04.09.2017 р. о 12:32:54 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зазначену інформацію було розміщено в наслідок технічного збою в роботі загальнодоступної інформаційної бази даних, в результаті чого одну й ту саму інформацію було помилково розміщено двічі, одна з яких спростовується.
Інформація, що спростовується, розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 04.09.2017 р. о 12:32:54 на сайті http://stockmarket.gov.ua.
Вважати вірною інформацію, яка розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.09.2017 р. о 14:53:44 на сайті http://stockmarket.gov.ua.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Бойко Володимир Олексійович