Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.04.2008
Дата публікації 05.05.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 15168"
Юридична адреса* м.Одеса, вул.Столбова,15-г, поштовий індекс- 65098
Керівник* Бойко Володимир Олексійович - Голова правління. Тел: 0487145247
E-mail* atp15168-corp@te.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правлiння Садовой Микола Кирилович (паспорт: серiя КЕ номер 340502 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 02.08.1996) звiльнена 24.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2008 р. (протокол №1 вiд 24.04.2008 р.)
Посадова особа Член правлiння Нiцук Андрiй Григорович (паспорт: серiя КЕ номер 925855 виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.02.1998) призначена 24.04.2008.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.127%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - головний iнженер.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2008 р. (протокол №1 вiд 24.04.2008 р.)
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Нiцук Андрiй Григорович (паспорт: серiя КЕ номер 925855 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 17.02.1998) звiльнена 24.04.2008.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.127%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2008 р. (протокол №1 вiд 24.04.2008 р.)
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Єсiна Лiдiя Миколаївна (паспорт: серiя КЕ номер 147330 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 27.03.1996) призначена 24.04.2008.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.126%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - начальник вiддiлу кадрiв.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2008 р. (протокол №1 вiд 24.04.2008 р.)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Бойко Володимир Олексійович